VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

/meno, priezvisko, adresa spotrebiteľa/

POSILA s. r. o.

Kostolná pri Dunaji 146

903 01 Kostolná pri Dunaji

VEC:     Odstúpenie od zmluvy

Dátum objednania tovaru: …………..

Dátum prijatia tovaru: …………..

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: …………..

Dátum: …………..

_______________________

podpis kupujúceho

PRÍLOHY:

VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY V PDF