Naša spoločnosť POSILA s. r. o. je obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom produktov a služieb.

Naše portfólio:

  1. Kancelárske potreby
  2. Reklamné predmety aj s potlačou
  3. Podpora v marketingových aktivitách
  4. Dodávanie tlačovín a pomoc pri grafických prácach
  5. Fotografické služby
  6. Organizovanie športových podujatí

Prečo “POSILA”

Názov “POSILA s. r. o.” vo Vás môže vzbudiť dojem, že sme sa netrafili názvom do podnikania, ktorému sa venujeme. Sme si toho plne vedomí, a preto to objasníme. Spoločnosť “POSILA” rozvíja svoje činnosti aj v mnohých iných oblastiach ako predajom kancelárskych potrieb, reklamných a darčekových predmetov. Práve preto sme potrebovali univerzálny názov, ktorý bude vystihovať našu všestrannosť v rôznych oblastiach. “POSILA s. r. o.” je jednoducho spoločnosť, ktorá sa snaží posilniť Vaše podnikanie vo viacerých smeroch.

POSILNÍME VÁŠ BIZNIS

Poslanie

Poslaním spoločnosti “POSILA s. r. o.” je predovšetkým spokojný zákazník. Tento cieľ dosahujeme kvalitnými službami, produktmi, prístupom k zákazníkovi, starostlivosťou o každú objednávku a v neposlednom rade bohatými skúsenosťami v oblasti reklamných a darčekových predmetov a kancelárskych potrieb.

Hodnoty

Zodpovednosť – Vašim objednávkam sa venujeme tak, ako by sa jednalo o naše vlastné.

Nadšenie – Vkladáme maximum úsilia, aby sme prekonali Vaše očakávania.

Spoľahlivosť – Uvedomujeme si uponáhľanosť dnešnej doby a potrebu spoľahlivých pratnerov.