NAPÍŠTE NÁM

FAKTURAČNÁ ADRESA:

POSILA  s. r. o.
Kostolná pri Dunaji 146 
Kostolná pri Dunaji 903 01

IČO: 50 435 949
DIČ: 2120326582
IČ DPH: SK2120326582

Tatra banka a.s.
2949026820/1100
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4902 6820
SWIFT: TATR SK BX

Spoločnosť je platcom DPH. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 113218/B

Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom

Prievozská 32
P. O. Box 5
820 07 Bratislava

tel.: 02/58272 172
e-mail: info@soi.sk